• HyeConnect Insights

    As the first Armenian online social platform, HyeConnect offers the exceptional environment with rich toolkit for bringing your initiatives into life. To support all aspects of your journey and to give you insight into the HyeConnect, we present a wide selection of online resources to guide you through. More resources are on their way!

     

    Find articles, video tutorials, user stories and more to inspire and help you as you navigate through HyeConnect!

User Stories

Vartan Tashjian, who represents Beirut’s Armenian community shares an essay contest on HyeConnect...
We are presenting the feedback from one of our first users Ani Hovhannisyan. Ani is thrilled to...
Ayrum is a small town on the north-southern border of Armenia on the bank of the river Debed on the...

Highlights

2020թ. Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ է անցել Շուշիում գործող «Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամի շենքը, արտադրական տարածքները,... read more

Սիրելի ընկերներ, սկիզբ առաւ Արեւմտահայերէնի ձայնային հիմնադարանին ձեւաւորումը, որուն հիմքին վրայ պիտի կառուցուին երկու կարեւոր թուային գործիքներ՝ Արեւմտահայերէնի Speech-to-Text եւ Text-to-Speech․... read more

Արագ փոփոխվող աշխարհում ամեն օր հայտնվում են խնդիրներ, կապված հայոց լեզվի, եւ առհասարակ՝ հայագիտական ոլորտի հետ։ Գոյություն ունեցող համապատասխան գիտական եւ վարչական հիմնարկները դանդաղաշարժ են, եւ... read more

Media About Us

"HyeConnect – The Armenian Nation Online" by DiasporArm.org

Hye Connect, a much expected Pan-Armenian digital platform founded by Eric Esrailian, Alexis...

Reporter Harout Manougian raises questions about Armenian online communities’ current situation...

Armenia’s political revolution turns technological | Emerging tech & innovation | Techworld

Armenia’s digital strengths are low cost and high productivity talent, which has made the...

Blog

By Roza Chibukhchyan As we continue discussing the concept of a digital diaspora it is important to remember the physical diaspora behind it. A digital diaspora does not occur as an end in itself... read more
by Roza Chibukhchyan As the modern world moves towards globalization and digitalization it is hard to imagine a specter of it that can be left behind. From science to economics and arts,... read more

Video Tutorials

Would you like to contribute with an article?

«Վերջին 300 տարիներու ամենաազդեցիկ հայը» (Գրութիւններու յանձնումին պայմանաժամը՝ 28 Յունուար, 2022)

«Վերջին 300 տարիներու ամենաազդեցիկ հայը» Տարբերակ21 առցանց հանդէսին (www.darperag21.net) կողմէ կազմակերպուած փորձագրական (essay) մրցոյթ է, որուն կրնան մասնակցիլ պատմաբանութեան, քաղաքագիտութեան, ընկերաբանութեան, մշակութաբանութեան եւ այլ գիտութիւններու 25-էն 40 տարեկան ուսանողներ եւ մասնագէտներ աշխարհի բոլոր կողմերէն: Մրցոյթը յաղթող գրութեան հեղինակը կամ հեղինակները պիտի ստանա(ն)յ 150 ամերիկեան տոլարի մրցանակ.

Armenia’s political revolution turns technological | Emerging tech & innovation | Techworld

Armenia’s digital strengths are low cost and high productivity talent, which has made the country an attractive outsourcing destination for multinational IT giants. The challenge is to turn that into a hub for domestic product creation.

Ani Hovhannisyan - AJF and DiasporArm

We are presenting the feedback from one of our first users Ani Hovhannisyan.

Liana Evinyan - Beekeeping

Ayrum is a small town on the north-southern border of Armenia on the bank of the river Debed on the highway to Georgia. It borders Georgia, is close to the Azerbaijan border, and has about 2700 population.

A family from Ayrum wants to use their 1200 square meters of land to start beekeeping. To preserve the existence of these unique animals it is necessary to ensure the protection of their habitat for which it is necessary to have also a fruit tree garden on my land.

Subscribe to HyeConnect RSS